Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання
та/або наукових (творчих) досягнень.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця усвідомлює свою місію в суспільстві як центру культури, знань та науково-практичних досліджень.

В університеті розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: 

Кодекс академічної доброчесності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Наказ ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Про введення в дію декларацій про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу”

ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця

ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності співробітником Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

План заходів з розвитку академічної доброчесності у ХНЕУ ім. С. КУЗНЕЦЯ на 2023-2024 навчальний рік

План заходів з розвитку академічної доброчесності у ХНЕУ ім. С. КУЗНЕЦЯ на 2022-2023 навчальний рік

Програма розвитку академічної доброчесності у ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 2021-2022 навчальний рік

Програма розвитку академічної доброчесності у ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 2020-2021 навчальний рік

Корисні посилання

Тренінг з академічної доброчесності

Конкурс відеоробіт з академічної доброчесності

Положення про комісію з питань академічної доброчесності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Склад комісії з академічної доброчесності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 2022 р.

Наказ “Про затвердження складу комісії з академічної доброчесності” Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 2022 р.

Склад комісії з академічної доброчесності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 2021 р.

Наказ “Про затвердження складу комісії з академічної доброчесності” Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 2021 р.

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Регламент перевірки на унікальність академічних текстів здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця навчально-методичним відділом

Система програмно-обчислювального комплексу StrikePlagiarism