Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ»