Наукова діяльність НПП

Наукова робота кафедри підприємництва і торгівлі спрямована на виконання державних стандартів з підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, займаються підготовкою та виданням науково-методичних рекомендацій, публікацій статей і тез доповідей, що входять до фахових видань України та до наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін.

Винахідницька робота викладачів

Дані щодо річного звіту з наукової діяльності за 2023 р.

Дані щодо річного звіту з наукової діяльності за 2022 р.

Перелік публікацій НПП у журналах, які реферуються в Sciverse Scоpus

Перелік публікацій НПП у журналах, які реферуються в Web of Science Core Collection

Відкритий доступ до баз даних ScienceDirect