Історія

Кафедра підприємництва і торгівлі є одним із структурних підрозділів ХНЕУ ім. Семена Кузнеця та є випускаючою кафедрою на факультеті міжнародної економіки і підприємництва. Кафедра проводить повний цикл навчальних та науково-методичних робіт з підготовки фахівців, бакалаврів і магістрів, на кафедрі ведеться наукова підготовка аспірантів, докторантів.  З 2021 р. команда кафедри активно займалась дослідженнями у сфері інноваційного підприємництва, електронної комерції, управління стартап проектами та фінтех. Це підтверджується публікаціями монографій, посібників, підручників, наукових статей в виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

 

Історія розпочалась ще у 2013 році в рамках міжнародного проєкту Tempus SUCSID «Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримки та просування студентських інноваційних проектів» (http://sucsid.competence.in.ua/uk/). За проєктом SUCSID університет ініціював відкриття стартап-центра First Capital, що став інкубатором для інноваційних ідей та підтримки студентських проектів. Поступово відбувалося розширення активностей – систематичне проведення сесій тренінгів та краш-тестів ідей для започаткування бізнесу, організація хакатонів бізнес-ідей, що стимулювало творчий потенціал студентів та їхню підприємницьку активність.