Навчально-методичне забезпечення РПНД

Репозитарій ХНЕУ

Код ОК
Освітні компоненти Форма підсумкового контролю РПНД
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ОК1
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Залік
PDF
ОК2
ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням)
Залік, Екзамен
PDF
ОК3
ФІЛОСОФІЯ
Екзамен
PDF
ОК4
ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці»
Залік
PDF
ОК5 УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) Залік PDF
ОК6
ВИЩА МАТЕМАТИКА
Екзамен PDF
ОК7
ІНФОРМАТИКА
Залік PDF
ОК8
МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКА
Екзамен PDF
ОК9
ВСТУП ДО ФАХУ
Залік PDF
ОК10
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Екзамен PDF
ОК11
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА
Екзамен PDF
ОК12
ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Залік PDF
ОК13
ЕТИКА БІЗНЕСУ
Залік PDF
ОК14
СТАТИСТИКА
Екзамен PDF
ОК15
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Екзамен PDF
ОК16
МЕНЕДЖМЕНТ
Екзамен PDF
ОК17
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Залік, Екзамен
PDF
ОК18
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Залік PDF
ОК19
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
Екзамен PDF
ОК20
ЕКОНОМЕТРИКА
Залік PDF
ОК21
КУРСОВА РОБОТА: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Курсова робота PDF
ОК22
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Залік PDF
ОК23
МАРКЕТИНГ
Екзамен PDF
ОК24
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
Екзамен PDF
ОК25
ФІНАНСИ
Екзамен PDF
ОК26
БІЗНЕС-АНАЛІЗ
Екзамен PDF
ОК27
КУРСОВА РОБОТА: ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТАМИ
Курсова робота PDF
ОК28
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТАМИ
Залік PDF
ОК29
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Звіт PDF
ОК30
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Залік PDF
ОК31
ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Залік PDF
ОК32
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ
Залік PDF
ОК33
КОНТРОЛІНГ
Екзамен PDF
ОК34
КУРСОВА РОБОТА: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ
Курсова робота PDF
ОК35
ТРЕНІНГ-КУРС «Тайм-менеджмент»
Звіт PDF
ОК36
ТРЕНІНГ-КУРС «Етика та ділові комунікації»
Звіт PDF
ОК37
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА
Звіт PDF
ОК38
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Звіт PDF
ОК39
ДИПЛОМНА РОБОТА
Дипломна робота PDF
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ДИЗАЙН МИСЛЕННЯ
Екзамен PDF
ЦИФРОВІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
Екзамен PDF
ПРИКЛАДНІ ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Екзамен PDF
СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Екзамен PDF
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Екзамен PDF
ГНУЧКІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ ПРОЄКТАМИ
Екзамен PDF
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ
Екзамен PDF
МІЖНАРОДНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Екзамен PDF
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Екзамен PDF
ЕТИКА БІЗНЕСУ
Екзамен PDF
ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Залік PDF
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Залік PDF
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ (АНГЛ.)
Залік PDF
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Залік PDF
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (АНГЛ.)
Залік PDF

 

Інформаційний пакет Освітньо-професійної програми