Навчально-методичне забезпечення PhD

Репозитарій ХНЕУ

Освітні компоненти (навчальні дисципліни,  практики)

Форми підсумкового контролю
РПНД
ОБОВ’ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ІНОЗЕМНА МОВА
Залік
РПНД укр
ІНОЗЕМНА МОВА (FOREIGN LANGUAGE)
Залік
РПНД англ
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
Іспит
РПНД
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Залік
РПНД
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Залік
РПНД
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
Звіт
РПНД
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА
Залік
РПНД 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
Іспит
РПНД
ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Залік
РПНД
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ
Залік
РПНД
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Залік
РПНД
ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Залік
РПНД
КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Залік
РПНД
ІННОВАЦІЙНЕ ТА ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Залік
РПНД
БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Залік
РПНД
АНАЛІЗ ДАНИХ ТА БАГАТОВИМІРНА СТАТИСТИКА
Залік
РПНД