Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»