Практика

Проходження практик здобувачами першого (бакалаврського) рівня

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗВІТ PDF
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА ЗВІТ PDF
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА ЗВІТ PDF

БАЗИ ПРАКТИКИ

КУ «Офис реформ Харкова»

ТОВ Наукова виробнича-фірма «ЕСВО ЛТД»

ДП «УкрНДІСпецсталь»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АТ «Новий Стиль»

З метою реалізації стратегії інтернаціоналізації ХНЕУ ім. С. Кузнеця згідно Стратегічного плану та Концептуальних засад розвитку Університету, викладачі та здобувачі приймають активну участь у різних наукових зарубіжних заходах.

Міжнародна академічна мобільність регулюється Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Положення про організацію практики за кордоном студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Про можливість участі студентів у міжнародних освітніх та навчальних програмах

Латвійсько-українська програма

Опитування роботодавців