Навчально-методичне забезпечення

Репозитарій ХНЕУ

Освітні компоненти Форма підсумкового контролю РПНД
ОБОВ`ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ Екзамен РПНД
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО Екзамен РПНД
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Екзамен РПНД
ІНЖИНІРИНГ КРИЗ ТА РИЗИКІВ Екзамен РПНД
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО Залік РПНД
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: Курсова робота Курсова робота РПНД
ІННОВАЦІЙНЕ ТА ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО Екзамен РПНД
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Екзамен РПНД
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА КОГНІТИВНІ ПРАКТИКИ НАУКИ Залік РПНД
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА ЗВІТ РПНД
ДИПЛОМНА РОБОТА Дипломна робота РПНД