Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ»