Дипломна робота

Дипломна робота, що виконується здобувачем вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень оволодіння ним загальних та професійних компетентностей та перевіряє досягнення результатів навчання визначених освітньою програмою та стандартом за спеціальністю.

Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня

Теми дипломних робіт освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня 2022-2023 року

Теми дипломних робіт освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня 2022-2023 року

Дипломні роботи бакалаврів 2022-2023 року